Karta Dużej Rodziny – limit zużycia energii elektrycznej

W związku z wejściem wżycie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r., przyznano dodatkowe uprawnienia posiadaczom Karty Dużej Rodziny. Z ww. ustawy wynika, iż odbiorca jest uprawniony do limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 3 MWh i powinien złożyć stosowne oświadczenie niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r. we własnym/dostarczającym energię elektryczna zakładzie energetycznym.

Osoby niepełnosprawne lub gospodarstwa domowe, w których funkcjonuje osoba ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą zwiększyć limit zużycia energii elektrycznej do 2,6 MWh.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *