Bez kategorii

STOP PRZEMOCY – OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA EDUKACYJNA

Posted on

  Miło nam poinformować, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy przystąpił do ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej organizowanej przez Fundację Instytut Nowej Kultury w dwóch obszarach tematycznych: Przeciwdziałanie przemocy domowej Ciąża bez alkoholu – profilaktyka FASD. Kampanie będą realizowane do 31 grudnia 2024 roku. W zakładce OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA EDUKACYJNA będą umieszczane materiały edukacyjne w powyższej tematyce. Zapraszamy […]

Bez kategorii

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM  W OKRESIE OD 19.02.2024 R. DO 25.02.2024 R.

Posted on

Idea obchodów Tygodnia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym w dniu 22 lutego każdego roku Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy […]

Bez kategorii

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU RYCKIEGO

Posted on

Nieodpłatna pomoc  prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i mediacji.  Kto może skorzystać? Z nieodpłatnych porad prawnych, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji może skorzystać osoba uprawniona, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu […]

Bez kategorii

ZMIANY W PROGRAMIE FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021 – 2027 – PODPROGRAM

Posted on

Informujemy, że 12 lutego 2024 r. Pan Paweł Zgórzyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził Wytyczne na Podprogram 2023 w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 podwyższając dotychczasowe kryterium dochodowe. Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:– dla osoby samotnie gospodarującej […]

Bez kategorii

Rządowy Program Wspierania Rodziny „Asystent Rodziny w 2023

Posted on

Gminny Ośrodek Kultury w Stężycy informuje, że realizuje „ Program Asystent rodziny w 2023 r., finansowany ze środków Funduszu Pracy. Zadaniem objętym programem jest: Dofinansowanie przyznane w formie dofinansowania zadania własnego beneficjenta w ramach programu związanego z: Opis zadania: Środki przeznaczone na dofinansowanie zadania własnego w ramach rządowego programu wspierania rodziny na wydatki związane z […]