Bez kategorii

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2022 R. – POWIAT RYCKI 2022 R.

Posted on

Zasady i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – Powiat Rycki 2022r Lista jednostek nieodpłatnego pośrednictwa Klauzula Rodo Karta Informacyjna Poradnictwa – Nieodpłatna Mediacja Karta Informacyjna Poradnictwa – Nieodpłatna Poradnictwo Obywatelskie Karta Informacyjna Poradnictwa – Nieodpłatna Pomoc Prawna Karta Informacyjna Poradnictwa – Osoby Pokrzywdzone Przestępstwem     7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku

Bez kategorii

Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Stanie Kryzysu Psychicznego

Posted on

Kryzys psychiczny to stan do którego dochodzi, gdy dana osoba nie może poradzić sobie z doświadczanymi trudnościami życiowymi. Jego powodem najczęściej bywa wydarzenie nagłe, niespodziewane, np. śmierć bliskiej osoby, wiadomość o chorobie, utrata pracy, ciągły, nieustający stres. Kryzys może być doświadczeniem zarówno indywidualnym jak i zbiorowym. Przedłużający się kryzys psychiczny bez odpowiedniej pomocy może prowadzić do pogorszenia stanu […]

Bez kategorii

Przewodnik dla osób w kryzysie psychicznym

Posted on

„Przewodnik o dostępnych w województwie lubelskim formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego”. – https://rops.lubelskie.pl/wp-content/uploads/2021/12/PRZEWODNIK-2021-dla-osob-w-kryzysie-psychicznym.pdfInformujemy, że ww. przewodnik oraz podobne informatory dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie: www.rops.lubelskie.pl w zakładce ROPS – Informatory 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku

Bez kategorii

Punkt AGAPE

Posted on

Od dnia 15 lutego 2022r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE uruchomi punkt terenowy Ośrodka Pomocy dla osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ramach wsparcia ze środków Funduszu Sprawiedliwości osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin  będą mogły skorzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego oraz psychologicznego/ psychoterapeutycznego. Dyżury specjalistów będą prowadzone w siedzibie tut. […]