Bez kategorii

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM  W OKRESIE OD 19.02.2024 R. DO 25.02.2024 R.

Posted on

Idea obchodów Tygodnia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym w dniu 22 lutego każdego roku Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy […]

Bez kategorii

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU RYCKIEGO

Posted on

Nieodpłatna pomoc  prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i mediacji.  Kto może skorzystać? Z nieodpłatnych porad prawnych, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji może skorzystać osoba uprawniona, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu […]

Bez kategorii

ZMIANY W PROGRAMIE FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021 – 2027 – PODPROGRAM

Posted on

Informujemy, że 12 lutego 2024 r. Pan Paweł Zgórzyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził Wytyczne na Podprogram 2023 w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 podwyższając dotychczasowe kryterium dochodowe. Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:– dla osoby samotnie gospodarującej […]