Bez kategorii

I N F O R M A C J A

Posted on

Okres zimowy to czas gdzie trudne warunki atmosferyczne w tym niska temperatura, opady, mroźny wiatr stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia osób bezdomnych, samotnych, w wieku podeszłym, niepełnosprawnychi niezaradnych życiowo. Zagrożenie utraty życia dotyczy w tym okresie także osób nietrzeźwych, przebywających na wolnym powietrzu, bądźw pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych. W związku z powyższym po raz […]

Bez kategorii

BEZPŁATNY PORADNIK NA TEMAT POLITYKI SENIORALNEJ

Posted on

Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego w Szczecinie informujeo nowowydanej publikacji pt. „Polityka senioralna w praktyce. Jak stanąć frontem do osób starszych, nie stworzyć pułkownika, trafić z celami i odnieść sukces”. Jest to poradnik poświęcony tworzeniu i zarządzaniu lokalną polityką senioralną. Adresowany jest do pracowników samorządowych, rad seniorów oraz osób zainteresowanych zagadnieniami polityki senioralnej na poziomie samorządu […]