Adres

ul. Królewska 4,
08 - 540 Stężyca

Telefon

81 866 31 48

Obsługa interesantów Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stężycy od 24.01.2022 r.

W związku ze wzrostem zakażeń COVID-19, aby zminimalizować ryzyko ewentualnych zachorowań i rozprzestrzenianie się wirusa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stężycy ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów do niezbędnego minimum, zapewniając jednak realizację wszelkich zadań Ośrodka.

Zachęcamy do korzystania ze zdalnych form kontaktu: za pośrednictwem poczty elektronicznej czy dostępnych numerów telefonu oraz platformy ePUAP.

adres e-mail: stezyca@ops.pl

tel. 81 8663148 – Ośrodek Pomocy Społecznej

tel. 793-872-147 – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

tel. 699-909-754 – Pracownicy socjalni

tel. 793-803-777 – Asystent rodziny

lub za pośrednictwem platformy ePUAP

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 r.

Bezpośrednia obsługa klienta prowadzona jest w dużej sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Stężycy (lewe boczne drzwi od wejścia głównego do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stężycy), tylko w pilnych sprawach wymagających osobistego kontaktu,
z zachowaniem szczególnej ostrożności, zakrywaniu ust i nosa maseczką oraz dezynfekcji rąk.

Ze względu na dużą liczbę interesantów kontakt telefoniczny może być czasowo utrudniony.

Wszystkich korzystających z pomocy OPS w Stężycy prosimy o cierpliwość i przepraszamy za utrudnienia. Prosimy również o zachowanie wszelkich form ochrony tj. obowiązkowe zasłanianie ust i nosa, a także zachowanie odpowiedniego odstępu od innych klientów. Służy to naszemu wspólnemu bezpieczeństwu w czasie epidemii.

Celem zmiany organizacji pracy jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania OPS w sytuacji szczególnej, którą jest aktualnie trwający lawinowy wzrost zakażeń COVID-19 w kraju.

7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku

Skip to content