Adres

ul. Królewska 4,
08 - 540 Stężyca

Telefon

81 866 31 48

Dwie Godziny dla Rodziny

15 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rodzin, którego celem jest pogłębienie świadomości społeczeństwa na temat roli, jaką pełni rodzina.        Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy informuje, że po raz kolejny przystąpił do 13. edycji akcji Dwie Godziny dla Rodziny | dla Człowieka. Celem tej kampanii jest przypomnienie o roli bliskości oraz relacji i wspieranie działań, które

Czytaj więcej »

STOP PRZEMOCY – OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA EDUKACYJNA

  Miło nam poinformować, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy przystąpił do ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej organizowanej przez Fundację Instytut Nowej Kultury w dwóch obszarach tematycznych: Przeciwdziałanie przemocy domowej Ciąża bez alkoholu – profilaktyka FASD. Kampanie będą realizowane do 31 grudnia 2024 roku. W zakładce OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA EDUKACYJNA będą umieszczane materiały edukacyjne w powyższej tematyce. Zapraszamy

Czytaj więcej »

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM  W OKRESIE OD 19.02.2024 R. DO 25.02.2024 R.

Idea obchodów Tygodnia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym w dniu 22 lutego każdego roku Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy

Czytaj więcej »

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU RYCKIEGO

Nieodpłatna pomoc  prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i mediacji.  Kto może skorzystać? Z nieodpłatnych porad prawnych, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji może skorzystać osoba uprawniona, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu

Czytaj więcej »

ZMIANY W PROGRAMIE FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021 – 2027 – PODPROGRAM

Informujemy, że 12 lutego 2024 r. Pan Paweł Zgórzyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził Wytyczne na Podprogram 2023 w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 podwyższając dotychczasowe kryterium dochodowe. Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:– dla osoby samotnie gospodarującej

Czytaj więcej »

7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku

Skip to content