Adres

ul. Królewska 4,
08 - 540 Stężyca

Telefon

81 866 31 48

Apel dotyczący sezonu zimowego

I N F O R M A C J A Okres zimowy to czas gdzie trudne warunki atmosferyczne w tym niska temperatura, opady, mroźny wiatr stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia osób bezdomnych, samotnych, w wieku podeszłym, niepełnosprawnychi niezaradnych życiowo. Zagrożenie utraty życia dotyczy w tym okresie także osób nietrzeźwych, przebywających na wolnym powietrzu, bądźw

Czytaj więcej »

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy informuje, iż mieszkańcy Gminy Stężyca mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy żywnościowej (paczki) w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy informuje, iż mieszkańcy Gminy Stężyca mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy żywnościowej (paczki) w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023. Zestaw na Podprogram 2023 obejmuje18 artykułów spożywczych w łącznej ilości około 34 kg na osobę* * (wskazane ilości

Czytaj więcej »

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Gmina Stężyca zamierza aplikować o przyznanie środków na realizację ww. Programu.                      W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w postaci

Czytaj więcej »

13 listopada 2023r. – OPS w Stężycy będzie zamknięty

Zgodnie z zarządzeniem nr 5/2023 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy z dnia 23 października 2023 w sprawie: „wyznaczenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę” 13 listopada 2023r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy będzie zamknięty

Czytaj więcej »

Tydzień mediacji przypadający w dniach: 16 października – 20 października 2023 r.

https://ryki.sr.gov.pl/tydzien-mediacji-przypadajacy-w-dniach-16-pazdziernika-20-pazdziernika-2023-r,new,mg,277.html,810 W związku z obchodzonym w dniu 19 października 2023 r. Międzynarodowym Dniem Mediacji oraz Tygodniem Mediacji przypadającym w dniach: 16 października – 20 października 2023 r. Sąd Rejonowy w Rykach włącza się w kolejne działania mające na celu popularyzację tej formy wychodzenia z konfliktów. Mediacja stanowi obecnie nowoczesną alternatywną dla postępowania sądowego popularyzowaną powszechnie

Czytaj więcej »

Informacja dot. świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna

INFORMACJA Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy zgodnie z art. 63 ust. 16 Ustawy o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna, które wchodzą w życie  z dniem   1 stycznia 2024 r. Od 1 stycznia 2024 r.

Czytaj więcej »

POMOC ŻYWNOŚCIOWA – PODPROGRAM 2021 PLUS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy informuje,że w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stężycy (duża sala) od dnia 18.09.2023 r.do dnia 19.09.2023 r. odbędzie się wydawanie DODATKOWEJ żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021 Plus dla osób, które posiadają aktualne skierowanie. Harmonogram wydawania żywności: W dniu 18.09.2023 r. (poniedziałek) w godzinach  od 10.00

Czytaj więcej »

Gminny Dzień Rodziny

W dniu 23.06.2023 r. w Gminie Stężyca podobnie jak w poprzednim roku świętowaliśmy Gminny Dzień Rodziny. Wydarzenie było zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury pod patronem Wójta Gminy Stężyca. Zaprezentował się na nim również tutejszy Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy współpracy z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej. Celem było przekazanie wartości dotyczących prawidłowego funkcjonowania

Czytaj więcej »

7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku

Skip to content