ZMIANY W PROGRAMIE FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021 – 2027 – PODPROGRAM

Informujemy, że 12 lutego 2024 r. Pan Paweł Zgórzyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził Wytyczne na Podprogram 2023 w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 podwyższając dotychczasowe kryterium dochodowe.

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:
– dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł
– dla osoby w rodzinie – 1 590,00 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *