Złóż wniosek o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 

Przypominamy, że od dnia 1 sierpnia 2022 r. można składać wnioski na nowy okres zasiłkowy o przyznanie świadczeń rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski o powyższe świadczenia można składać również drogą elektroniczną – za pomocą:

  • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej -Emp@tia
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP

Wnioski o świadczenia rodzinne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz z funduszu alimentacyjnego złożone na okres świadczeniowy 2022/2023 będą rozpatrywane na podstawie dochodów rodziny za rok 2021 z uwzględnieniem utraty bądź uzyskania dochodu po roku bazowym.

Świadczenia rodzinne i specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Kryterium dochodowe wynosi 674 zł/os.  (niepełnosprawność 764 zł/os.)

Fundusz alimentacyjny przyznawany jest na okres trwający od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.  Kryterium dochodowe 900 zł/os.

Przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego obowiązuje  tzw. mechanizm „złotówka za złotówkę” . Mechanizm ten zakłada, że przekroczenie przez osobę uprawnioną progu dochodowego uprawniającego do świadczeń, nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń, ale osoba taka co do zasady będzie mogła otrzymać świadczenie, pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.

 Terminy przyznawania świadczeń

 Wniosek o zasiłek rodzinny lub specjalny zasiłek opiekuńczy złożony w okresie:

  • lipiec-sierpień 2022 r., rozstrzygnięcie nastąpi do 30 listopada 2022 r.
  • wrzesień – październik 2022r., rozstrzygnięcie nastąpi do 31 grudnia 2022 r.
  • listopad – grudzień 2022 r., rozstrzygnięcie nastąpi do 28 lutego 2023 r.

Wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złożony w okresie:

  • lipiec-sierpień 2022 r., rozstrzygnięcie nastąpi do 31 października 2022 r.
  • wrzesień 2022 r., rozstrzygnięcie nastąpi do 30 listopada 2022 r.
  • październik 2022 r., rozstrzygnięcie nastąpi do 31 grudnia 2022
  • listopad 2022 r., wypłata nastąpi do 31 stycznia 2023 r.
  • grudzień 2022r., wypłata nastąpi do 28 lutego 2023r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:

Tel: (81) 86 63 148 w godzinach urzędowania Ośrodka tj. 7:30 – 15:30

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *