Adres

ul. Królewska 4,
08 - 540 Stężyca

Telefon

81 866 31 48

 

Skład osobowy Zespołu Interdyscyplinarnego

Kadencja 2018 – 2023

 

1.

Agnieszka Zaremba

Przewodnicząca Zespołu
Interdyscyplinarnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy

 

2.

Grażyna Kurek

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego

Stowarzyszenie Kobiet
„Liderki Wiejskie”

3.

Ewa Pieńkosz

Sekretarz Zespołu
Interdyscyplinarnego

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Stężycy

4.

Joanna Turek

Członek Zespołu
Interdyscyplinarnego

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie
Rejonowym w Rykach

5.

Krzysztof Giza

Członek Zespołu
Interdyscyplinarnego

Komisariat Policji w Dęblinie

6.

Anna Szewczyk

Członek Zespołu
Interdyscyplinarnego

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stężycy

7.

Urszula Śmigielska

Członek Zespołu
Interdyscyplinarnego

NZOZ
w Stężycy

8.

Iwona Kozłowska

Członek Zespołu

Interdyscyplinarnego

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Nowej Rokitni

9.

Małgorzata
Łoń – Kamola

Członek Zespołu

Interdyscyplinarnego

Zespół Placówek Oświatowych w Pawłowicach

10.

Elżbieta Czapska

Członek Zespołu

Interdyscyplinarnego

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stężycy

11.

Maria Cieśla

Członek Zespołu

Interdyscyplinarnego

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku

Skip to content