Tydzień mediacji przypadający w dniach: 16 października – 20 października 2023 r.

https://ryki.sr.gov.pl/tydzien-mediacji-przypadajacy-w-dniach-16-pazdziernika-20-pazdziernika-2023-r,new,mg,277.html,810

W związku z obchodzonym w dniu 19 października 2023 r. Międzynarodowym Dniem Mediacji oraz Tygodniem Mediacji przypadającym w dniach: 16 października – 20 października 2023 r. Sąd Rejonowy w Rykach włącza się w kolejne działania mające na celu popularyzację tej formy wychodzenia z konfliktów. Mediacja stanowi obecnie nowoczesną alternatywną dla postępowania sądowego popularyzowaną powszechnie metodę rozwiązywania sporów. Celem jest samodzielne dobrowolne wypracowanie przez strony porozumienia w postaci akceptowalnej i satysfakcjonującej ugody, która nabywa moc umowy wiążącej strony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *