WAŻNA INFORMACJA

DOSTĘPNOŚĆ DO ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA UCHODŹCÓW WOJENNYCH Z UKRAINY

Informujemy, że obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, są uprawnieni do opieki medycznej udzielanej na terytorium RP obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na takich samych zasadach i w takim zakresie jak obywatele RP.

            W związku z powyższym, w zależności od rodzaju schorzenia osoby te powinny kierować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Natomiast do szpitalnego oddziału ratunkowego osoby te powinny udawać się wyłącznie w przypadku wystąpienia u tych osób stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego.

            Informacje dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej dla obywateli Ukrainy są dostępne na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia (https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta-z-ukrainy/), natomiast w języku ukraińskim na stronie Ministerstwa Zdrowia (https://www.gov.pl/web/zdrowie/pomoc-medyczna-dla-ukrainy).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *