Bez kategorii

WAŻNA INFORMACJA

Posted on

DOSTĘPNOŚĆ DO ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA UCHODŹCÓW WOJENNYCH Z UKRAINY Informujemy, że obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, są uprawnieni do opieki medycznej udzielanej na terytorium RP obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na takich samych zasadach i w takim zakresie jak obywatele […]