Adres

ul. Królewska 4,
08 - 540 Stężyca

Telefon

81 866 31 48

Świadczenie „ Za życiem”

Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy jako realizator „Za życiem”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rykach pełni funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Powiecie Ryckim w ramach rządowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
Realizacja zadań programu polega na  prowadzeniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w zależności od jego potrzeb dodatkowych usług specjalistów m.in. terapeutów integracji sensorycznej, fizjoterapeutów, psychologów, logopedów i innych. Ponadto Ośrodek udziela rodzicom informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazuje właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej specjalistycznej pomocy.
Program skierowany jest do dzieci z Powiatu Ryckiego zarówno niepełnosprawnych, jak i zagrożonych niepełnosprawnością, w wieku: od urodzenia do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole.

Udział w programie jest dobrowolny i nieodpłatny.

Kontakt: 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rykach
ul. Żytnia 5a, 08-500 Ryki
tel. 81 865 26 40

Skip to content