Rządowy Program Wspierania Rodziny „Asystent Rodziny w 2023

Gminny Ośrodek Kultury w Stężycy informuje, że realizuje „ Program Asystent rodziny w 2023 r., finansowany ze środków Funduszu Pracy.

Zadaniem objętym programem jest: Dofinansowanie przyznane w formie dofinansowania zadania własnego beneficjenta w ramach programu związanego z:

  • Dofinansowaniem kosztów dodatku do wynagrodzeń
  • Dofinansowaniem kosztów zatrudnienia asystenta rodziny za okres listopad-grudzień 2023r

Opis zadania: Środki przeznaczone na dofinansowanie zadania własnego w ramach rządowego programu wspierania rodziny na wydatki związane z wypłatą jednorazowego dodatku do wynagrodzenia oraz jako dofinansowanie do kosztów zatrudnienia asystenta rodziny. Głównym celem jest wsparcie jednostek w realizacji zadań wykonywanych przez osoby zatrudnione na stanowisku asystenta rodziny, którego głównym zadaniem jest udzielanie wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej w tym również zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet i rodzin „Za życiem”.

Kwota dofinansowania : 9 700,00 zł

Całkowita wartość zadania: 12 236,80 zł

Data podpisania umowy: 22 grudnia 2023r

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *