Adres

ul. Królewska 4,
08 - 540 Stężyca

Telefon

81 866 31 48

Poradnie terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu w Dęblinie i w Rykach

Od 1 kwietnia 2022 roku w SPZOZ przy ul. Rynek 14 w Dęblinie realizowane są  świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. Poradnię tworzyć będzie zespół specjalistów: lekarz psychiatra, psycholodzy kli niczni oraz terapeuci uzależnień. Godziny przyjęć: Świadczenia udzielane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00

Czytaj więcej »

Wszystkie aktulności....

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁATY
DODATKU WĘGLOWEGO

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy informuje, że w związku z pracami w Sejmie nad nowelizacją Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U 2022, poz. 1692), zgodnie z dyspozycjami Ministerstwa Środowiska i Klimatu, z przyczyn niezależnych od Ośrodka, zostaje wydłużony okres rozpatrzenia wniosków o dodatek węglowy. Rozpatrzenie w/w wniosków nastąpi niezwłocznie po ogłoszeniu nowelizacji wspomnianej ustawy.

_________

DODATEK WĘGLOWY

 

Informujemy, że tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Ustawę o dodatku węglowym. Wnioski o wypłatę tego dodatku przyjmowane są od 17.08.2022r. do 30.11.2022r. w siedzibie tut. OPS. Wnioski złożone po dniu 30.11.2022r. pozostawione będą bez rozpatrzenia.

 

Informacja, dotycząca
możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za
zapewnienie zakwaterowania i
wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Ośrodek
Pomocy Społecznej w Stężycy informuje, że z dniem 1 lipca 2022 r.
wszedł
w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o
zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie
pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom
Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski,
które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. czyli
przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli
Ukrainy – należy złożyć
w okresie 14 dni od dnia wejścia
w życie ww. ustawy tj. do dnia 15 lipca 2022 r.

Wnioski
należy złożyć na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie
pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom
Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30
kwietnia 2022 r.

Wnioski złożone po
15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

 

WNIOSKI O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy zaprasza do składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Wzór dokumentów:

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania

Klauzula informacyjna RODO

____________________________________

 

 

 

 
 

7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku

Kontakt

Dane

Projekt i wykonanie  Manufaktura Reklamy 

Copyright © 2022 Wszystkie prawa zastrzezone

Skip to content