Adres

ul. Królewska 4,
08 - 540 Stężyca

Telefon

81 866 31 48

Dodatki mieszkaniowe


Fundusz alimentacyjny


Klauzula dodatek osłonowy


Klauzula Karta Dużej Rodziny


Klauzula RODO – Za życiem


Klauzula świadczenia rodzinne


Pomoc społeczna


Świad. Fin. Ze środków publicznych


Zespół interdyscyplinarny

Skip to content