Adres

ul. Królewska 4,
08 - 540 Stężyca

Telefon

81 866 31 48

Karta Dużej Rodziny

O wydanie KDR mogą ubiegać się rodziny wielodzietne spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001863/U/D20141863Lj.pdf

DRUKI:

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Skip to content