I N F O R M A C J A

Okres zimowy to czas gdzie trudne warunki atmosferyczne w tym niska temperatura, opady, mroźny wiatr stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia osób bezdomnych, samotnych, w wieku podeszłym, niepełnosprawnych
i niezaradnych życiowo. Zagrożenie utraty życia dotyczy w tym okresie także osób nietrzeźwych, przebywających na wolnym powietrzu, bądź
w pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych.

W związku z powyższym po raz kolejny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Stężycy zwraca się z prośbą do mieszkańców naszej Gminy, o udzielanie WSZELKICH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH OSÓB POTRZEBUJĄCYCH NATYCHMIASTOWEJ POMOCY w związku
z pierwszymi jesiennymi przymrozkami oraz ze zbliżającym się okresem zimy. ZACHĘCAMY DO ALARMOWANIA ODPOWIEDNICH SŁUŻB
O ZAGROŻENIACH, A TAKŻE DO POMOCY MIĘDZYSĄSIEDZKIEJ. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy dysponuje wykazem schronisk, noclegowni i placówek działających na rzecz osób bezdomnych na terenie województwa lubelskiego.

Informujemy, że w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim działa
telefon interwencyjny 987, na który można zgłaszać informacje o zagrożeniu życia i zdrowia mieszkańców woj. lubelskiego jak również uzyskać adresy placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy

ul. Królewska 4

08 – 540 Stężyca

czynny jest:


od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-15:30


tel.: 81 866 31 48;   tel. 699-909-754

Wszystkim osobom, którym nie są obojętne losy osób potrzebujących pomocy

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *