Gminny Dzień Rodziny

W dniu 23.06.2023 r. w Gminie Stężyca podobnie jak w poprzednim roku świętowaliśmy Gminny Dzień Rodziny. Wydarzenie było zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury pod patronem Wójta Gminy Stężyca.

Zaprezentował się na nim również tutejszy Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy współpracy z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej. Celem było przekazanie wartości dotyczących prawidłowego funkcjonowania rodzin, w zakresie profilaktyki zjawisk przemocy w rodzinach i uzależnień oraz integrowanie pokoleń, podnoszenie świadomości społeczności lokalnej i inicjowanie w niej pozytywnych zmian. Założenia te wpisują się w Program Wspierania Rodziny realizowany m.in. przez tutejszy OPS i ZI.

Do realizacji zadania wykorzystano materiały informacyjne w postaci ulotek, upominki z hasłami zachęcającymi do zachowań prospołecznych oraz upominki dla dzieci w postaci balonów, breloczków, odblasków, itp. Materiały i gadżety sfinansowane zostały ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stężycy oraz przekazane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, za co bardzo dziękujemy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *