Apel dotyczący sezonu zimowego

I N F O R M A C J A

Okres zimowy to czas gdzie trudne warunki atmosferyczne w tym niska temperatura, opady, mroźny wiatr stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia osób bezdomnych, samotnych, w wieku podeszłym, niepełnosprawnych
i niezaradnych życiowo. Zagrożenie utraty życia dotyczy w tym okresie także osób nietrzeźwych, przebywających na wolnym powietrzu, bądź
w pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych.

W związku z powyższym po raz kolejny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Stężycy zwraca się z prośbą do mieszkańców naszej Gminy, o udzielanie wszelkich informacji dotyczących osób potrzebujących natychmiastowej pomocy w związku z pierwszymi jesiennymi przymrozkami oraz ze zbliżającym się okresem zimy. Zachęcamy do alarmowania odpowiednich służb
o zagrożeniach, a także do pomocy międzysąsiedzkiej. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy dysponuje wykazem schronisk, noclegowni i placówek działających na rzecz osób bezdomnych na terenie województwa lubelskiego.

Wszelkie niepokojące sygnały można kierować do:

Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy
ul. Królewska 4
08 – 540 Stężyca
od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-15:30
tel.: 81 866 31 48;   tel. 699-909-754

jak również zadzwonić na numer alarmowy 112.

Wszystkim osobom, którym nie są obojętne losy osób potrzebujących pomocy

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *