Adres

ul. Królewska 4,
08 - 540 Stężyca

Telefon

81 866 31 48

INFORMACJA – refundacja VAT za Gaz

W związku z wejściem w życie Ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy informuje, że przyjmowane są wnioski, na refundację podatku VAT w siedzibie tut. OPS. Informujemy, że z powyższej refundacji podatku VAT mogą skorzystać osoby, których głównym źródłem ogrzewania

Czytaj więcej »

WAŻNA INFORMACJA

DOSTĘPNOŚĆ DO ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA UCHODŹCÓW WOJENNYCH Z UKRAINY Informujemy, że obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, są uprawnieni do opieki medycznej udzielanej na terytorium RP obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na takich samych zasadach i w takim zakresie jak obywatele

Czytaj więcej »

Ogłoszenie – pomoc żywnościowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy informuje, iż mieszkańcy Gminy Stężyca mogą skorzystać z darmowej żywności (paczki) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2021 Plus. Zestaw na Podprogram 2021 Plus obejmuje6 artykułów spożywczych w łącznej ilości około 9,2 kg na osobę (w przypadku zmian cen rynkowych, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może

Czytaj więcej »

„NOWOCZESNY SENIOR – PRZEWODNIK PO CYFROWYM ŚWIECIE”

Wiek od dawna jest, nie tylko w Polsce, podstawowym czynnikiem wykluczenia cyfrowego. Według badań zaledwie 30,2 proc. Polaków powyżej sześćdziesiątego roku życia korzysta z internetu. Dlatego Fundacja Digital Poland, z pomocą ekspertów, opracowała publikację „Nowoczesny Senior – przewodnik po cyfrowym świecie”, który wprowadzi starsze pokolenia w wirtualną rzeczywistość. W tym roku podczas Digital Festival ukazuje

Czytaj więcej »

Karta Dużej Rodziny – limit zużycia energii elektrycznej

W związku z wejściem wżycie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r., przyznano dodatkowe uprawnienia posiadaczom Karty Dużej Rodziny. Z ww. ustawy wynika, iż odbiorca jest uprawniony do limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 3 MWh i powinien złożyć stosowne oświadczenie niezwłocznie, jednak nie

Czytaj więcej »

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych
z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

            21 września 2022 r. w życie weszły rozporządzenia ministra klimatu i środowiskaw sprawie wniosków o dodatki na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych dotyczące niektórych źródeł ciepła. Z dodatku mogą skorzystać gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest: Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do

Czytaj więcej »

I N F O R M A C J A

Okres zimowy to czas gdzie trudne warunki atmosferyczne w tym niska temperatura, opady, mroźny wiatr stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia osób bezdomnych, samotnych, w wieku podeszłym, niepełnosprawnychi niezaradnych życiowo. Zagrożenie utraty życia dotyczy w tym okresie także osób nietrzeźwych, przebywających na wolnym powietrzu, bądźw pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych. W związku z powyższym po raz

Czytaj więcej »

7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku

Skip to content