Adres

ul. Królewska 4,
08 - 540 Stężyca

Telefon

81 866 31 48

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych
z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

            21 września 2022 r. w życie weszły rozporządzenia ministra klimatu i środowiskaw sprawie wniosków o dodatki na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych dotyczące niektórych źródeł ciepła. Z dodatku mogą skorzystać gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest: Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do

Czytaj więcej »

I N F O R M A C J A

Okres zimowy to czas gdzie trudne warunki atmosferyczne w tym niska temperatura, opady, mroźny wiatr stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia osób bezdomnych, samotnych, w wieku podeszłym, niepełnosprawnychi niezaradnych życiowo. Zagrożenie utraty życia dotyczy w tym okresie także osób nietrzeźwych, przebywających na wolnym powietrzu, bądźw pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych. W związku z powyższym po raz

Czytaj więcej »

BEZPŁATNY PORADNIK NA TEMAT POLITYKI SENIORALNEJ

Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego w Szczecinie informujeo nowowydanej publikacji pt. „Polityka senioralna w praktyce. Jak stanąć frontem do osób starszych, nie stworzyć pułkownika, trafić z celami i odnieść sukces”. Jest to poradnik poświęcony tworzeniu i zarządzaniu lokalną polityką senioralną. Adresowany jest do pracowników samorządowych, rad seniorów oraz osób zainteresowanych zagadnieniami polityki senioralnej na poziomie samorządu

Czytaj więcej »

Złóż wniosek o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 

Przypominamy, że od dnia 1 sierpnia 2022 r. można składać wnioski na nowy okres zasiłkowy o przyznanie świadczeń rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wnioski o powyższe świadczenia można składać również drogą elektroniczną – za pomocą: Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej -Emp@tia Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP

Czytaj więcej »

POMOC ŻYWNOŚCIOWA PODPROGRAM 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2021 dla osób, które otrzymują aktualnie żywność serdecznie zaprasza na WARSZTATY KULINARNEZ ELEMENTAMI DIETETYKI które odbędą się 22 sierpnia w godz. 09.00 – 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Stężycy ul. Królewska 4, 08 – 540 Stężyca Więcej informacji

Czytaj więcej »

RAZEM PRZECIWKO COVID 19  

Dzięki uprzejmości Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie jak również Polskiego Czerwonego Krzyża – Lubelskiego Oddziału Okręgowego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy w dniu 31.05.2022 r. otrzymał środki ochrony indywidualnej. Są to m.in. maseczki ochronne, rękawiczki i środki do dezynfekcji rąk. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy wraz z pracownikami składają serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy

Czytaj więcej »

INFORMACJA DOTYCZĄCA REFORMY PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Od 1 kwietnia 2020 r. trwa reforma systemu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Miejscem, gdzie rodzice i opiekunowie powinni szukać pomocy w sytuacjach tego wymagających, są poradnie psychologiczno – psychoterapeutyczne. Są to ośrodki I stopnia referencyjności zlokalizowane na terenie całego kraju. Poniżej znajduje się link do wykazu ośrodków I stopnia referencyjnego systemu ochrony zdrowia

Czytaj więcej »

7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku

Skip to content