Adres

ul. Królewska 4,
08 - 540 Stężyca

Telefon

81 866 31 48

WAŻNA INFORMACJA

DOSTĘPNOŚĆ DO ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA UCHODŹCÓW WOJENNYCH Z UKRAINY Informujemy, że obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, są uprawnieni do opieki medycznej udzielanej na terytorium RP obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na takich samych zasadach i w takim zakresie jak obywatele

Czytaj więcej »

Ogłoszenie – pomoc żywnościowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy informuje, iż mieszkańcy Gminy Stężyca mogą skorzystać z darmowej żywności (paczki) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2021 Plus. Zestaw na Podprogram 2021 Plus obejmuje6 artykułów spożywczych w łącznej ilości około 9,2 kg na osobę (w przypadku zmian cen rynkowych, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może

Czytaj więcej »

Wszystkie aktulności....

Informacja w sprawie dodatku elektrycznego
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy informuje, że wnioski o przyznanie dodatku elektrycznego przyjmowane są do dnia 01.02.2023 r. Wnioski, którę wpłyną po tym dniu pozostaną bez rozpoznania.
#

UWAGA !!!

DOTYCZY DODATKU WĘGLOWEGO

Informujemy, że tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej realizując Ustawę o dodatku węglowym, na bieżąco wypłacał dodatki wg daty złożenia wniosków przez interesantów. Do dnia 31.10.2022 r. zostały wypłacone środki, które otrzymaliśmy w pierwszej transzy. Obecnie OPS oczekuje na kolejną transzę środków, zgodnie
z zapotrzebowaniem złożonym w sierpniu 2022 r. Wpływ środków finansowych nie jest zależny od OPS. Realizacja kolejnych dodatków węglowych zostanie wznowiona niezwłocznie po otrzymaniu dotacji.

#

UWAGA !!!

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że zgodnie z Regulaminem Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy z dn. 30.12.2016 r., § 12, pkt 3 (aneks nr 1 z dn. 24 sierpnia 2017 r.) ,,Dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych ustala się każdy piątek dniem pracy wewnętrznej”. W związku z powyższym, począwszy od 28 października 2022 r. nasi interesanci w piątki nie będą przyjmowani przez ww. pracowników z uwagi na konieczność rozpatrywania dużej liczby wniosków o dodatek węglowy.

Za utrudnienia – przepraszamy

#

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁATY
DODATKU WĘGLOWEGO

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy informuje, że w związku z pracami w Sejmie nad nowelizacją Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U 2022, poz. 1692), zgodnie z dyspozycjami Ministerstwa Środowiska i Klimatu, z przyczyn niezależnych od Ośrodka, zostaje wydłużony okres rozpatrzenia wniosków o dodatek węglowy. Rozpatrzenie w/w wniosków nastąpi niezwłocznie po ogłoszeniu nowelizacji wspomnianej ustawy.

#

_________

DODATEK WĘGLOWY

Informujemy, że tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Ustawę o dodatku węglowym. Wnioski o wypłatę tego dodatku przyjmowane są od 17.08.2022r. do 30.11.2022r. w siedzibie tut. OPS. Wnioski złożone po dniu 30.11.2022r. pozostawione będą bez rozpatrzenia.

 

#

Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy informuje, że od dnia 01 listopada 2022 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

 

 

 
 

7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku

Kontakt

Dane

Projekt i wykonanie  Manufaktura Reklamy 

Copyright © 2022 Wszystkie prawa zastrzezone

Skip to content