Adres

ul. Królewska 4,
08 - 540 Stężyca

Telefon

81 866 31 48

Warsztaty – „Rozwijanie umiejętności wychowawczych”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy informuje, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rykach organizuje warsztaty na temat: „Rozwijanie umiejętności wychowawczych” – tzw. Szkoła dla rodziców.  Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 29.05.2023r. (środa) o godz. 15.00. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rykach, ul. Żytnia 5a (budynek Internatu ZSZ nr 1). Przewidywanych jest 8 spotkań. Czas trwania jednego spotkania około 1,5 godziny.

Czytaj więcej »

Wszystkie aktulności....

INFORMACJA

 

Starostwo Powiatowe w Rykach informuje, że od 1 czerwca 2023 roku na terenie powiatu ryckiego będzie funkcjonował
POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W RYKACH
którego siedziba mieści się w budynku  Szpitala Powiatowego
(Budynek B, wejście od Przychodni Specjalistycznej)

adres ul. Żytnia 23, 08-500 Ryki

tel. 881 615 303, 881 615 304

 

Przyjmowanie wniosków  od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1400

Wzory dokumentów znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania” w menu kontekstowym po lewej stronie

#

PODWYŻSZENIE KRYTERIUM DOCHODOWEGO UPRAWNIAJĄCEGO DO POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ
W RAMACH PO PŻ

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy informuje, że w dniu 15.05.2023 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdził zmianę w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego  do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 w Podprogramie 2021 Plus.

Zmiana ta oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza 235% kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj.

– 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej;

– 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Pozostałe kryteria uprawniające do uzyskania w/w pomocy pozostają bez zmian.

Osoby, rodziny zainteresowane otrzymaniem skierowań uprawniających do odebrania pomocy żywnościowej powinny skontaktować się telefonicznie z miejscowym OPS celem dokonania weryfikacji sytuacji dochodowej i osobistej.
Termin składania wniosków do dnia 02.06.2023 r.

#

W dniu 15 maja 2023 r. czas pracy tut. OPS będzie skrócony o 2 godziny i OPS będzie czynny w godzinach 7:30-13:30.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy już po raz drugi przyłączył się do akcji #2h4family zainicjowanej przez Instytut Humanites. Jest to XII edycja „Dwie Godziny dla Rodziny/Człowieka”.

W tym roku motto akcji brzmi: „Z pasjami przez pokolenia”.

Realizacja pasji, to doskonały sposób na spędzenie dwóch godzin z bliskimi osobami, rodziną. Wszyscy ludzie na całym świecie potrzebują uniwersalnych jakości w relacji z najbliższymi, podobnie pracownicy tut. OPS.

Życie w ciągłym pośpiechu i chęć pogodzenia wszystkich obowiązków nie sprzyja budowaniu rodzinnych więzi i zacieśnianiu relacji. Pochłonięci wirtualnym światem i tematami globalnymi, gubimy tych, którzy są najbliżej nas: naszych dziadków, rodziców, rodzeństwo, wujostwo, kuzynostwo. Przestajemy znać nasze pochodzenie, cenić wielopokoleniowość domów i różnorodność naszych rodzin.W życiu rodzinnym nie chodzi o liczbę spędzonych godzin, lecz o to, co w tym czasie robimy i z kim w tym czasie jesteśmy. Potrzebujemy miłości, bezwarunkowej akceptacji, bezpieczeństwa, szacunku i zaufania, a także słów i czynów, skierowanych do nas, które te wartości wyrażają.

Dwie Godziny dla Rodziny, Dwie Godziny dla CZŁOWIEKA to Globalny Ruch Społeczny na rzecz głębokich relacji rodzinnych, aby być razem, a nie „obok siebie”.

Zachęcamy do tego, aby 15 maja – Międzynarodowy Dzień Rodzin stał się dniem refleksji nad jakością naszych relacji z najbliższymi. Zatrzymajmy się na tę chwilę, przyjrzyjmy się sobie i naszym rodzinom. Zadajmy sobie pytanie: Kiedy ostatnio dowiedziałem/am się czegoś nowego o moich najbliższych? Kiedy ostatnio zrobiliśmy coś razem?

Informacja w sprawie dodatku elektrycznego

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy informuje, że wnioski o przyznanie dodatku elektrycznego przyjmowane są do dnia 01.02.2023 r. Wnioski, którę wpłyną po tym dniu pozostaną bez rozpoznania.

#

UWAGA !!!

DOTYCZY DODATKU WĘGLOWEGO

Informujemy, że tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej realizując Ustawę o dodatku węglowym, na bieżąco wypłacał dodatki wg daty złożenia wniosków przez interesantów. Do dnia 31.10.2022 r. zostały wypłacone środki, które otrzymaliśmy w pierwszej transzy. Obecnie OPS oczekuje na kolejną transzę środków, zgodnie
z zapotrzebowaniem złożonym w sierpniu 2022 r. Wpływ środków finansowych nie jest zależny od OPS. Realizacja kolejnych dodatków węglowych zostanie wznowiona niezwłocznie po otrzymaniu dotacji.

#

UWAGA !!!

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że zgodnie z Regulaminem Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy z dn. 30.12.2016 r., § 12, pkt 3 (aneks nr 1 z dn. 24 sierpnia 2017 r.) ,,Dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych ustala się każdy piątek dniem pracy wewnętrznej”. W związku z powyższym, począwszy od 28 października 2022 r. nasi interesanci w piątki nie będą przyjmowani przez ww. pracowników z uwagi na konieczność rozpatrywania dużej liczby wniosków o dodatek węglowy.

Za utrudnienia – przepraszamy

#

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁATY
DODATKU WĘGLOWEGO

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy informuje, że w związku z pracami w Sejmie nad nowelizacją Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U 2022, poz. 1692), zgodnie z dyspozycjami Ministerstwa Środowiska i Klimatu, z przyczyn niezależnych od Ośrodka, zostaje wydłużony okres rozpatrzenia wniosków o dodatek węglowy. Rozpatrzenie w/w wniosków nastąpi niezwłocznie po ogłoszeniu nowelizacji wspomnianej ustawy.

#

_________

DODATEK WĘGLOWY

Informujemy, że tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Ustawę o dodatku węglowym. Wnioski o wypłatę tego dodatku przyjmowane są od 17.08.2022r. do 30.11.2022r. w siedzibie tut. OPS. Wnioski złożone po dniu 30.11.2022r. pozostawione będą bez rozpatrzenia.

 

#

Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy informuje, że od dnia 01 listopada 2022 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

 

 

 
 

7:30 - 15:30

od poniedziałku do piątku

Kontakt

Dane

Projekt i wykonanie  Manufaktura Reklamy 

Copyright © 2022 Wszystkie prawa zastrzezone

Skip to content